Institut π

Politika se často omezuje na dobu výkonu mandátu a na tvorbu komplexních a dlouhodobých řešení tak nezbývá vůle ani čas. Institut π ve spolupráci s akademickou obcí i dobrovolníky z řad expertů i širší veřejnosti se proto přesně tomu bude věnovat.

Institut π iniciuje a rozvíjí diskurz o obtížných a pro životaschopnost demokratické společnosti důležitých otázkách. Podílí se na nacházení možných řešení, analyzuje výhody a nevýhody různých přístupů a alternativ, otevírá diskuzi o nich a pomáhá je uskutečňovat.

Práce institutu je otevřená a inkluzivní a opírá se především o akademickou radu a dobrovolnický kruh. Institut vytváří živnou půdu pro práci a iniciativu odborníků i dobrovolníků napříč obory, včetně spolupráce s občanskými aktivisty a organizacemi, a to i mezinárodně.