První setkání dobrovolnického kruhu

První setkání dobrovolnického kruhu se uskuteční 3. 4. od 16:00 na adrese Peroutková 290/5, Brno.

Možnost vzdáleného připojení prostřednictvím Jitsi.

Program

Stálé body:

  1. určení zapisovatelky,
  2. vyjádření se k zápisu z minulé schůze,
  3. informování o jednání kolektivních orgánů ústavu,
  4. informování o průběžném plnění úkolů hlavními odpovědnými osobami,
  5. vyhodnocení splněných úkolů,
  6. aktualizace plánu na další období

Další témata:

  1. cíle Institutu pro rok 2023 a harmonogramu prací, projektů a akcí,
  2. Možná témata ve společenské ose

Pozvánka zde.