Jednací řád správní rady Institutu π

Jednací řád správní rady Institutu π

 1. Řádná zasedání SR se obecně řídí dle článku 7 zakládací listiny Institutu π. Probíhají v termínech odsouhlasených SR na návrh ředitele. Termíny se určují minimálně 30 dní předem. Upřednostňuje se stejný den v týdnu ve shodném čase a online formou.
 2. Mimořádné zasedání SR se obecně řídí dle článku 7 zakládací listiny Institutu π.
 3. Ředitel zasílá min. 7 dní před termínem jednání SR pozvánku na jednání SR všem členům SR a odsouhlaseným hostům. Členům SR zasílá ředitel spolu s pozvánkou podkladové materiály k projednání. Termín jednání ředitel také zveřejňuje na webových stránkách Institutu min. 7 dní předem. Pozvánka obsahuje program jednání SR sestávající z hlasovatelných bodů, ve kterých správní rada bere na vědomí, odsouhlasuje či zamítá návrhy usnesení. Každý bod jednání SR obsahuje tzv. košilku s návrhem usnesení, důvodovou zprávou a dalšími náležitostmi. Příprava programu jednání SR je odpovědností ředitele.
 4. Každé jednání SR obsahuje minimálně tyto pevné body (ne nutně v uvedeném pořadí):
  1. schválení programu,
  2. odsouhlasení zápisu z minulého jednání SR,
  3. kontrola plnění úkolů,
  4. kontrola hospodaření,
  5. na vědomí přehled realizovaných výdajů a uzavřených smluv v gesci ředitele,
  6. k odsouhlasení zpráva o činnosti a aktualizovaný plán činností institutu.
 5. Při jednání SR pořizuje sekretariát ředitele zápis z jednání SR. (zejména hlasované body a výsledky hlasování). Zápis ověřuje předseda SR a ředitel zápis zveřejňuje na webových stránkách Institutu.