Mgr. Petr Zámečník, Ph.D.

Petr vystudoval psychologii a sociologii na Masarykově univerzitě, doktorské studium psychologie pak absolvoval na Palackého univerzitě v Olomouci. Působí jako sociální vědec a učitel na MUNI a UPOL, žije ve městě dlouhodobě budovaném pro auta a mafiány (ale doufá, že se to změní).

Zajímá se o dopravy a mobilitu, zaměřuje se na dopady technologických a globálních změn na společnost, dále působí v oblastech psychologie a etiky. Velmi vážně bere zprávy Mezivládního panelu pro změny klimatu (IPCC), byť jsou hodně opatrné a konzervativní, má obavu z desekularizace společnosti a chce zlepšit stav světa.

Za hlavní problémy dnešního světa považuje nerovnost a nespravedlnost, globální změny klimatu, mocensko imperiální ambice některých států, disproporci technologického a společensko-etického pokroku, zvyšující se toxicitu prostředí, a to jak přírodního, tak společenského. Dle jeho názoru už jsme za bodem, kdy je možné uplatňovat mírná řešení, a je tak potřeba být radikální.

Petr dále podporuje například zavedení nečinnosti ve věci globálních změn klimatu u politiků jako zločinu proti společnosti; nepodmíněný příjem; sňatky pro všechny; omezení moci, kterou může jednotlivec získat (zejména pomocí omezení množství funkcí, peněz a majetku, které může jeden člověk nakumulovat); radikální snížení množství reklamy a dezinformací jakožto hlavního nástroje manipulace lidského chování (spotřebitelského, volebního, sociálního) či zásadní reformu vzdělávání.

Ve volném čase se věnuje cestování, přírodě a přemýšlením, kde je v našem systému chyba, že umožňuje psychopatů a predátorům okupovat nejvyšší patra ekonomické a politické moci.