Lidé

Kontakt

sídlo: Na Moráni 360/3, 128 00 Praha
pobočka: Peroutková 290/5, 602 00 Brno
email: info@pii.cz
datová schránka: 48xmvrp

Ředitel

Ředitel je statutárním orgánem ústavu, řídí jeho činnost, jedná jeho jménem a rozhoduje ve všech záležitostech, které nespadají do pravomoci jiných orgánů.

Správní rada

Správní rada dbá o zachování účelu, pro nějž byl ústav založen, a dohlíží na řádné hospodaření s jeho majetkem.

Ing. Jana Michailidu
předsedkyně správní rady
správní rada
Mgr. Ivor Kollár
správní rada
Aleš Chán
správní rada

Akademická rada

Akademická rada je poradním orgánem ústavu a v rámci své činnosti zejména poskytuje správní radě stanoviska k ideovému směřování, strategickým materiálům, rozpočtu a plánu činností ústavu. Dále vykonává akademická rada dohled nad ideovou a odbornou kvalitou výstupů ústavu.

Dobrovolnický kruh

Dobrovolnický kruh je participační orgán ústavu. Účelem dobrovolnického kruhu je sdružovat osoby, které se chtějí dobrovolně podílet na činnostech ústavu, a navrhovat správní radě projekty pro realizaci ústavem v souladu s účelem ústavu.

Členové dobrovolnického kruhu

Adam Rut
Adam Wantulok
Aleš Jakl
Dalibor Záhora
Daniel Mazur
Dominika Michailidu
Jakub Wolf
Jan Lička
Jan Podhajský
Jiří Koten
Jiří Palounek
Lukáš Navrátil
Marek Pavlík
Marta Martinová
Martin Kučera
Michael Polák
Pavel Bartík
Šárka Václavíková
Vladislav Čermín
Vojtěch Pikal

Kontrolor

Kontrolor je kontrolním orgánem ústavu.

Zaměstnanci

Zaměstnanci poskytují administrativní, organizační a expertní podporu pro vykonávání činností ústavu.

Bc. Zuzana Varmužová
asistentka ředitele
zaměstnanci
Mgr. Jakub Wolf
expert oblasti současných společenských výzev a problémů
zaměstnanci
Bc. Sabína Bieliková
expertka oblasti současných společenských výzev a problémů
zaměstnanci
Mgr. Marek Lahoda
expert oblasti klimatu a enviromentálních problémů
zaměstnanci
Anna Smúdalová
expertka oblasti klimatu a enviromentálních problémů
zaměstnanci
Jan Čarek
expert oblasti digitalizace a technologického vývoje
zaměstnanci
Adam Skořepa
expert oblasti digitalizace a technologického vývoje
zaměstnanci