Ředitel

Ředitel je statutárním orgánem ústavu, řídí jeho činnost, jedná jeho jménem a rozhoduje ve všech záležitostech, které nespadají do pravomoci jiných orgánů.