Správní rada

Správní rada dbá o zachování účelu, pro nějž byl ústav založen, a dohlíží na řádné hospodaření s jeho majetkem.

Ing. Jana Michailidu
předsedkyně správní rady
správní rada
Mgr. Ivor Kollár
správní rada
Aleš Chán
správní rada