Ing. Jana Michailidu, Ph.D.

členka správní rady

janka.michailidu@pirati.cz